Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lietošanas noteikumi

 1. Pirms Portāla lietošanas Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido Lietotāja kontu tīmekļa vietnē Ja Lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
 2. E-raka.lv Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kura izmanto e-raka.lv sniegtos pakalpojumus. Grāmatu nomu var apmaksāt juridiskas personas. Tādā gadījumā atbildība par konta lietošanu ir jādeleģē konkrētai fiziskai personai. Portāla turētājs uzskata, ka viens konts ir domāts vienai konkrētai fiziskai personai, kas atbild par Noteikumu ievērošanu un nepiedāvā savu kontu citam lietotājam.
 3. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. notiek noma), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis reģistrētais Lietotājs.
 4. Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par savas paroles un lietotāja konta konfidencialitāti atbild Lietotājs.
 5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi e-raka.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti e-raka.lv un trešajām personām. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.
 6. Portāla turētājs var pārtraukt sniegt pakalpojumu pirms nomas laika beigām, ja Lietotājs veicis nelikumīgas darbības vai Portāla turētājām ir radušās aizdomas par tām. Lietotājam ir tiesības saņemt par to informāciju un sniegt paskaidrojumus. Ja Noteikumu pārkāpuma fakts ir pamatojies, Portāla turētājs var nomas tiesības neatjaunot. Strīdi jāizskata atbilstīgi likumā noteiktajai kārtībai.
 7. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem visu diennakti. Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
 8. Portāls ir paredzēts tikai elektronisko grāmatu iznomāšanai un lasīšanai.
 9. Portāla e-raka.lv komentāros aizliegts izvietot reklāmas saites.
 10. Portāla Lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Draugiem.lv par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
 11. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
 12. Lietotājs nedrīkst Portālā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu.
 13. E-raka.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.